KLV Professional Match
Volg KLV Professional Match op LinkedIn Login bij KLV Professional Match Volg KLV Porfessional Match op Twitter Volg KLV Professional match op Facebook Volg KLV Professional Match op google+
Schrijf u direct in
Medewerkers

SPOED: Medewerker Behandelen en Ontwikkelen Water / Hydroloog - Utrecht

OPEN

Een algemene omschrijving van de vacature SPOED: Medewerker Behandelen en Ontwikkelen Water / Hydroloog - Utrecht is

Onze opdrachtgever ondersteunt met een team van specialisten op het gebied van landbouw, waterbeheer en procesmanagement de Impulsaanpak van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dit gebeurt onder andere door het gesprek aan te gaan met de waterschappen over de prioritering van gebieden met een waterkwaliteitsopgave. Hiervoor worden per waterschap in beeld gebracht in welke gebieden met een KRW-opgave een zinvolle aanpak vanuit de agrarische sector mogelijk is.

Ter ondersteuning van dit gesprek met het waterschap wordt door onze opdrachtgever een ‘vooranalyse’ uitgevoerd van het beheergebied. Deze vooranalyse kan worden gezien als een soort quick-scan en bestaat uit 5 stappen (zie stappenplan hieronder) om te komen tot een prioritering van gebieden voor een DAW-aanpak en een voorstel voor mogelijke maatregelen die kunnen bijdragen aan het oplossen van de KRW opgave.

Deze analyse wordt, met behulp van de DAW-viewer, uitgevoerd per afwateringseenheid of stroomgebied, waarin 1 of meer waterlichamen liggen. Er wordt in deze analyse gekeken naar nutriënten, gemeten als N-totaal en P-totaal. Hiermee kan de invloed van bemesting en hiermee samenhangende maatregelen goed in beeld worden gebracht. Voor het uitvoeren van de vooranalyse per waterschap zoeken we ondersteuning in de vorm van een hydroloog die affiniteit heeft met waterkwaliteit en landbouw. Deze persoon zal worden ingezet op het per waterschap uitvoeren van stap 1 t/m 4 van het stappenplan en de resultaten te rapporteren in een reeds bestaand format.

Wij zijn dus met spoed op zoek naar een Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (Adviseur) Water/Hydroloog voor de locatie in Utrecht!

Het soort dienstverband behorend bij de vacature SPOED: Medewerker Behandelen en Ontwikkelen Water / Hydroloog - Utrecht is

Het gaat om een inzet van 2-3 dagen in de week. De functie betreft een Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (Adviseur) Water/Hydroloog BBRA S10 of S11. Duur van het contract is tot 31 december 2018 met de optie om het contract te verlengen tot 31-december 2019. Hiervoor zullen dan aanvullende uren afspraken worden gemaakt.


Let op!! SPOED! Ben je geïnteresseerd: stuur dan onderstaande gegevens vóór vrijdag 12 oktober 2018 12:00 uur per mail naar sristic@klvpm.nl met daarin:

 • Motivatiebrief (in Word!);
 • Recent CV (in Word!);
 • Beschikbaarheid (per direct, geef evt. geplande vakantie aan);
 • Gegevens referentie of getuigschrift (naam, functie, telnr.).
 • Salarisindicatie

  Ontbreekt één van bovenstaande gegevens, dan kunnen wij de sollicitatie helaas niet in behandeling nemen.

De taken van de vacature SPOED: Medewerker Behandelen en Ontwikkelen Water / Hydroloog - Utrecht zijn

 • De analyses kunnen in een aansluitende periode achter elkaar worden opgesteld;
 • De minimum inzet is 2 dagen per week in de beginperiode, totdat de eerste versies van de analyses zijn opgesteld. Hierna is beschikbaarheid op afroep gewenst;
 • Werkzaamheden vinden plaats onder aansturing en begeleiding van een collega;
 • Afhankelijk van het verloop van de externe bespreking van de analyses kan het zijn dat er aanpassingen moeten worden doorgevoerd.


De DAW-viewer is een door dit bedrijf ontwikkelde GIStool waarmee de waterkwaliteit in gebieden kan worden gekoppeld aan landbouwdata zoals bodemgebruik en berekende af- en uitspoeling. Deze informatie kan worden gekoppeld aan diverse kaarten zoals grondwatertrappen, grondsoort, peilgebieden, afwateringseenheden etc.

Het stappenplan:

Stap 1: Waterkwaliteit. Het KRW oordeel per waterlichaam in het gebied. Aangevuld met beschikbare puntmetingen van de waterkwaliteit. Hiermee wordt een zo compleet mogelijk beeld verkregen van de actuele waterkwaliteit van de KRW waterlichamen en de overige wateren.
Stap 2: aandeel landbouw aan de KRW opgave. Voor het beschouwde gebied een overzicht van de verschillende bronnen van de KRW waterlichamen. Bron is het WenR rapport ‘Landbouw en de KRW-opgave voor nutriënten in regionale wateren’ [Groenendijk 2016].
Stap 3: afspoeling landbouwpercelen. WenR [Groenendijk 2017] heeft met het Stonemodel landsdekkende kaarten gemaakt van de totale af-en uitspoeling van stikstof, nitraat en fosfor van landbouwpercelen. Hiermee is inzichtelijk hoe groot de af- en uitspoeling door natuurlijke omstandigheden (bodem en water) en in beperktere mate landgebruik op een bepaalde locatie is. Door deze data te combineren met een kaart van het actuele landgebruik kan in beeld worden gebracht welke teelten zich bevinden op de meest uitspoelingsgevoelige plekken.
Stap 4: Analyse. Alle kennis en gegevens combineren en analyseren om inzicht te krijgen in de werking van het systeem.
Stap 5: Maatregelen. Selectie van maatregelen die passen bij de lokale omstandigheden en bijdragen bij de opgave. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de BOOT-lijst.

De functie-eisen van de vacature SPOED: Medewerker Behandelen en Ontwikkelen Water / Hydroloog - Utrecht zijn

 • HBO werk en denkniveau;
 • Kennis van Waterkwaliteit en landbouw (KRW, Nitraatrichtlijn);
 • Zeer ruime ervaring met ArcMap;
 • Aantoonbare ervaring met vergelijkbare werkzaamheden;
 • Sterk in samenwerken en een flexibele inzet tonen als dat gewenst is vanuit het verloop van de opdracht.

De arbeidsvoorwaarden bij de vacature SPOED: Medewerker Behandelen en Ontwikkelen Water / Hydroloog - Utrecht zijn

Het gaat om een inzet van 16 tot 32 uur in de week, maximaal 250 uur in 2018. De functie betreft een Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (Adviseur) BBRA S10 of S11. Duur van het contract is tot 31 december 2018 met de optie om het contract te verlengen tot 31-december 2019. Hiervoor zullen dan aanvullende uren afspraken worden gemaakt.

Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

26-09-2018

Publicatie einddatum

01-11-2018

Contactpersoon

Slovenka Ristic
T: +31 317 485 525
Indien uw gegevens niet aansluiten bij het gevraagde profiel en/of de vereiste werkervaring kunnen wij uw sollicitatie helaas niet in behandeling nemen.