KLV Professional Match
Volg KLV Professional Match op LinkedIn Login bij KLV Professional Match Volg KLV Porfessional Match op Twitter Volg KLV Professional match op Facebook Volg KLV Professional Match op google+
Schrijf u direct in
Medewerkers

SPOED Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (Projectbeoordelaar POP3) - Den Haag

SPOED!

Een algemene omschrijving van de vacature SPOED Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (Projectbeoordelaar POP3) - Den Haag is

Met SPOED gezocht!
Reageer voor 17 augustus 12 uur via mbom@klvpm.nl
Stuur de volgende informatie mee:
- CV
- Motivatie
- Beschikbaarheid en eventuele vakanties
- Salarisindicatie

De Beoordelaar beoordeelt een project inhoudelijk en financieel. Hij/ zij beoordeelt of de gemaakte kosten subsidiabel zijn en of de projecten worden uitgevoerd conform het projectplan. Er wordt hierbij gekeken naar de voorwaarden van de regeling en EU conformiteit.

Het soort dienstverband behorend bij de vacature SPOED Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (Projectbeoordelaar POP3) - Den Haag is

Je werkt opbasis van een detacheringscontract via KLV PM.
Het betreft een opdracht van 3 maanden; Oktober- December.

De taken van de vacature SPOED Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (Projectbeoordelaar POP3) - Den Haag zijn

Het werkpakket betreft het beoordelen van de subsidieaanvragen voor de investeringsregelingen welzijnvriendelijke stalvloeren voor vleeskalveren en ammoniakreductie in stallen voor vleeskalveren. Op grond van het derde plattelandsontwikkelings-programma welke loopt van 2014 tot en met 2020 (POP3) wordt de regeling opengesteld ten behoeve van innovatie en modernisering in de vleeskalverensector. Tijdens de beoordeling toetst de beoordelaar of het project volledig is en voldoet aan de gestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

De functie-eisen van de vacature SPOED Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (Projectbeoordelaar POP3) - Den Haag zijn

HBO werk- en denkniveau op het gebied van financiën, agrarisch en/ of natuur/milieu;

• Goede kennis van de voor de uitvoering gebruikte systemen en procedures;

• Minimaal 1 of 2 jaar relevante werkervaring

• Analyseren: je beschikt over het vermogen om vraagstukken/problemen van een zekere complexiteit te overzien, vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, uiteen te rafelen en daarin verbanden aan te geven en probeert hierin assertief te handelen

• Oordeelsvorming: je vormt je een mening op basis van informatie, argumenten en afwegingen. Je houdt bij de eigen oordeelsvorming rekening met verschillende perspectieven/opvattingen en onzekerheden of tegenstrijdigheden. En zo nodig weeg je beschikbare informatie en alternatieven tegen elkaar af in het licht van relevante criteria, en schat je de toepasbaarheid realistisch in.

• Resultaatgerichtheid: je stelt meetbare, haalbare en duidelijke doelen op je eigen taakgebied/project, je komt afspraken na en haalt deadlines en onderneemt gericht acties om het gestelde doel te bereiken.

• Plannen en organiseren & Samenwerken: je stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor jezelf en eventueel anderen. Je komt met een plan van aanpak om het gestelde doel te bereiken en maakt realistische inschattingen. Je werkt samen met anderen, stelt hulpvragen aan anderen en stemt tijdig af met experts of met de keten om tot goede conclusies of afstemming te komen.

Vaardigheden:

• Integriteit

• Klantgerichtheid

• Resultaatgerichtheid

• Samenwerken

• Plannen en organiseren
• Zelfontwikkeling

• Oordeelsvorming

De arbeidsvoorwaarden bij de vacature SPOED Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (Projectbeoordelaar POP3) - Den Haag zijn

Standplaats: Den Haag

Positie: 3

Uren per week: 32-36 uur per week

Schaal : 09 BBRA

Einddatum: Startdatum per 26-09-2018 – 25-12-2018.

Publicatiedatum

09-08-2018

Contactpersoon

Martine Bom
T: 
Indien uw gegevens niet aansluiten bij het gevraagde profiel en/of de vereiste werkervaring kunnen wij uw sollicitatie helaas niet in behandeling nemen.