KLV Professional Match
Volg KLV Professional Match op LinkedIn Login bij KLV Professional Match Volg KLV Porfessional Match op Twitter Volg KLV Professional match op Facebook Volg KLV Professional Match op google+
Schrijf u direct in
Medewerkers

SPOED! Adjunct Secretaris Dierenwelzijn - Den Haag

SPOED!

Een algemene omschrijving van de vacature SPOED! Adjunct Secretaris Dierenwelzijn - Den Haag is

We zoeken iemand die gemakkelijk schrijft en een brug kan slaan tussen wetenschap, praktijk en beleid. Met begrip voor de achtergronden van de betrokkenen kun je vragen uitwerken, bureau onderzoek doen en de gedachtegang en kennis van leden van de Raad vertalen in rapportages en hierover duidelijk communiceren, zonodig kun je de rapportages verdedigen. De kennis en opinie van de Raadsleden is hierbij leidend.

Je bent een gemakkelijk benaderbaar persoon, die beschikt over een vlotte pen en nauwkeurig is in de procesafspraken. In het team ben je een duizendpoot. Omdat het team de ondersteuning van de Raad in de meest brede zin doet, omdat het aantal leden groot is en het team klein, pak je gemakkelijk en in goed overleg de klussen op die op het pad van het team komen.

In het bijzonder wordt iemand gezocht voor “het dier in de kringlooplandbouw”, over de positie van het dier in een circulaire economie.

Geinteresseerd? Reageer dan voor maandag 3 december met je motivatie, cv, opzegtermijn en salarisindicatie door te mailen naar; mbom@klvpm.nl

Het soort dienstverband behorend bij de vacature SPOED! Adjunct Secretaris Dierenwelzijn - Den Haag is

Het betreft een tijdelijk opdracht voor een periode van 3 maanden, met een mogelijhkheid tot verlenging.

Je ontvangt van KLV PM een detacheringscontract.

De taken van de vacature SPOED! Adjunct Secretaris Dierenwelzijn - Den Haag zijn

De adjunct secretaris ondersteunt de Raad en maakt deel uit van het team.

De Raad is een onafhankelijke raad van deskundigen die gevraagd en ongevraagd adviseert over multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn inclusief diergezondheid en ethische vraagstukken. De Raad bestaat op dit moment uit circa veertig deskundigen met zeer uiteenlopende achtergrond en deskundigheid, die er op persoonlijke titel en zonder last of ruggespraak zitting in hebben. De Raad behandelt vraagstukken over de volle breedte van het dierbeleid: over gehouden en niet-gehouden, dus ‘in het wild levende’ dieren, over hobbydieren, over gezelschapsdieren, en over productie- en proefdieren. De raad legt het resultaat van zijn beraadslagingen neer in een zogenaamde zienswijze. Die geeft een overzicht van wetenschappelijke en maatschappelijke achtergronden van een vraagstuk, en adviseert over beleidsrichtingen en oplossingsrichtingen voor mogelijke dilemma’s. Consensus is niet noodzakelijk: een zienswijze van de raad kan minderheidsstandpunten bevatten.

Het team is het een ambtelijk bureau dat de Raad in brede zin ondersteunt. Dit team bestaat afhankelijk van het werkpakket onder uit een secretaris een aantal adjunct-secretarissen, buro ondersteuners en communicatiemedewerker(s).

Inhoudelijke beschrijving van de opdracht

De Raad wil een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over kringlooplandbouw. Hij is met name geïnteresseerd in de positie van het dier. Zijn andere (huisvestings)systemen, andere type dieren noodzakelijk in het streven naar een kringlooplandbouw en welke eisen worden dan gesteld aan de houders?

De Raad wil een bijdrage leveren aan het overzicht, aan de verbinding tussen partijen op basis van een eigen analyse van de impact de kringlooplandbouw op het dier. Een rapport (“zienswijze”) is hierbij niet noodzakelijk. Het kan evengoed gaan om een bijeenkomst, gesprekken, interviews etc.

De activiteiten worden voorbereid door een zogenaamd forum. Een forum wordt samengesteld uit het midden van de Raad, eventueel aangevuld met externe specialisten. De adjunct secretaris ondersteunt een forum door het (mede) opstellen van de rapportages en verslagen, door bureau onderzoek en door interne en externe communicatie. De exacte aard en omvang wordt afgesproken met de voorzitter van het forum en de secretaris.

De adjunct secretaris verzorgt tevens de planning en coördinatie van een advies vraag en bijbehorend forum. De adjunct secretaris draag bij aan de interne en externe communicatie van de Raad en de fora.

De adjunct-secretaris is voor het functioneren uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de secretaris en de voorzitter van het betreffende forum.

De functie-eisen van de vacature SPOED! Adjunct Secretaris Dierenwelzijn - Den Haag zijn

  • WO werk- en denkniveau;
  • Kennis van (duurzame) productiesystemen, innovatie, bedrijfseconomie;
  • Kennis van het bestuur en bestuurlijke verhoudingen in Nederland;
  • Vaardig in het schrijven en vertalen van meningen van experts naar gemeenschappelijk gedragen tekst;
  • Ervaring met advieswerkzaamheden; (minimaal 3 jaar)
  • Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels.
  • Hart voor dieren, affiniteit met dierenwelzijn is essentieel

De arbeidsvoorwaarden bij de vacature SPOED! Adjunct Secretaris Dierenwelzijn - Den Haag zijn

Je ontvangt een detacheringscontract voor een periode van 3 maanden. Je salaris zit in schaal 12 of 13, afhankelijk van je ervaring.
Het salaris ligt tussen de €3600, - €6000,- bruto per maand obv 36 uur.

De functie is voor 24 tot 36 uur.

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

29-11-2018

Contactpersoon

Martine Bom
T: 
Indien uw gegevens niet aansluiten bij het gevraagde profiel en/of de vereiste werkervaring kunnen wij uw sollicitatie helaas niet in behandeling nemen.